Top image of currently page
Kursanmälningarna fortsätter hela hösten
Du hinner ännu anmäla dig till kurser! Lediga platser finns fortfarande på många kurser och i alla institut fortsätter anmälningarna hela hösten.
Kom ihåg att det lönar sig att anmäla sig till kön om favoritkursen är full. Anmälningssituationen kan ändras. Om du öppnar 'Sök'-sidan i Ilmonet och klickar på 'Lediga platser'-snabblänken, visas alla kurser med lediga platser. Om du vill börja en kurs så fort som möjligt, prova på vad allt 'Sista minuten'-sidan föreslår för dig. Sista minuten-kurserna startar inom följande två veckor.

Om du är fundersam kring deltagande på plats, finns det även ett brett utbud av webbkurser. Dem hittar du genom att klicka på 'Kategori' och 'Webbkurser'.

Trygghet i studierna
Instituten ordnar närundervisningen så tryggt som möjligt. Grupperna är mindre och utrymmena städas noggrant. Även du som studerande kan se till säkerheten i dina studier. Du kan bekanta dig med säkerhetsanvisningarna på institutens egna hemsidor.
 
Publicerad 4 september 2020

Trygghet för dig i dina studier
 
Coronapandemin inverkar också på verksamheten i våra institut. Dörrarna öppnar sig för studier nu i höst, men vi är kanske tvungna att förverkliga undervisningen med olika specialarrangemang. Dessutom är vi förberedda på att ändra närundervisningen till distansundervisning, ifall myndigheterna så kräver. Vi har också minskat maxantalet deltagare på de flesta av våra kurser för att se till att vi kan hålla tillräckligt avstånd mellan studerandena.
 
Till varje studerandes plikt hör att själv värna om sin egen trygghet. Du kan minska på risken att sprida smitta genom att värna om din egen handhygien och hosta på rätt sätt. Stanna hemma om du har ens första symptom på influensa. Studerande med influensasymptom ska inte komma på lektion eller till undervisningsstället.

Institutens kundservicen ger tilläggsinformation om eventuellt kommande restriktioners inverkan på undervisningsarrangemangen.

Alla i personalen på våra institut jobbar för att det ska vara så tryggt som möjligt att studera i våra lokaler. Vid ingångarna finns det handdesinfektionsmedel och gemensamma verktyg rengörs efter varje användning.

För att så många som möjligt ska kunna delta i våra kurser har vi ökat antalet webbkurser och många föreläsningar kommer också att strömmas. När du skriver ”webbkurs” i sökfältet på Ilmonet får du fram alla webbkurser.

Välkommen på kurs!
Publicerad 7 augusti 2020

Esbo arbis höstens kursbroschyr
Bekanta dig med höstens nya kursbroschyr!  Du kan studera i Esbo Arbis bildkonst, hantverk och handarbete, musik, språk, teater och litteratur, motion, hälsa och välmående, informationsteknik, teknik och trafik eller samhälleliga tema. Komplettera din yrkeskunskap, förbered dig för kommande studier vid universitetet eller bara studera för ditt eget nöje och välmående.
Du kan hämta den tryckta broschyren från Omnias egna verksamhetsställen, biblioteken och servicepunkterna i början av september.
Bekanta dig gärna med hela kursutbudet på ilmonet.fi

Välkommen på kurs!
Publicerad 3 september 2020

Anmälning till höstens kurser
Anmälningarna till höstens kurser vid Helsingin työväenopisto, Helsingfors arbis och Vanda vuxenutbildningsinstitut börjar 10.8.2020. Till Espoon työväenopistos och Esbo Arbis kurser kan man redan nu anmäla sig. För en del kurser i finska i Esbo börjar anmälningstiden undantagsvis 10.8. Du kan välja mellan tusentals kurser i olika lärmiljöer - i klassrum, i naturen eller på webben. 
Helsingin työväenopisto
Anmälningarna börjar stegvis 10-12.8 klockan 10 på adressen ilmonet.fi och fortsätter hela läsåret.

På anmälningsdagen kan du även anmäla dig mellan kl. 10-16 per telefon 09 310 88610 och i servicepunkterna.

Från början av augusti betjänar institutets kundtjänst måndag-torsdag kl. 10-16 per telefon 09 310 88610.

Den tryckta kurskatalogen publiceras i början av augusti och kan hämtas vid institutets verksamhetsställen och i Helsingfors bibliotek.

Helsingfors arbis
Anmälning till kurser sker stegvis 10-12.8 på adressen ilmonet.fi och fortsätter hela läsåret. Du kan även anmäla dig per telefon 09 310 494 eller på plats Dagmarsgatan 3.

Vanda vuxenutbildningsinstitut
Anmälning till höstens kurser vid Vanda vuxenutbildningsinstitut börjar 10.8. Anmälningen börjar ämnesvis 10-12.8 klockan 13 och fortsätter hela läsåret.

Kurskatalogen kan hämtas från utdelningsställena första veckan i augusti.

Espoon työväenopisto
I Esbo pågår anmälningarna hela tiden på ilmonet.fi. Du kan även anmäla dig per telefon 020 692 444, telefontiden är måndag-torsdag kl. 12.30-15.30.

Anmälningarna till kurser i finska (S2) börjar 10-12.8 på adressen ilmonet.fi eller per telefon 020 692 444.

Höstens kurskatalog publiceras i början av september och kan hämtas från institutets områdescentrum, bibliotek och servicepunkter. Kurskatalogens webbversion finns att läsa på Omnias webbsidor från och med 26.8.

Esbo arbis
Anmälningarna fortsätter på adressen ilmonet.fi. Du kan även kontakta arbis per telefon 09 816 57 890 måndag-torsdag kl. 10-12 och 13-15. Bekanta dig gärna med kurskatalogen, där hittar du plock ut höstens kursutbud.

Välkommen på kurs!
 
Publicerad 31 juli 2020

Hur skapar vi en hållbar framtid tillsammans?
Espoon työväenopisto och Esbo Arbetarinstitut vill öka förståelse för hållbar utveckling i det gemensamma projektet ”Ekosocial bildning som en del av institutverksamhet”

Projektets målsättning är att skapa en gemensam förståelse om vad ekosocial bildning är i institutets vardag, hur det syns i det dagliga arbetet samt att utöka personalens kunskaper i hållbar utveckling.

Temat är aktuellt, eftersom 62% av finländarna anser att klimatförändringen är ett verkligt och ytterst allvarligt hot som bör omedelbart förebyggas och bekämpas med alla åtgärder (Finsk energiindustri 2018). Att stoppa klimatförändringen är också en av målsättningarna i Agenda 2030, FN:s program för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 världsomfattande mål för hållbar utveckling som bör uppnås senast år 2030. Esbo är en av föregångsstäderna för Agenda 2030.

En insikt om ekosocial bildning möjliggör för personalen en bred och helhetsmässig synvinkel till hållbar utveckling. Då kan personalen bättre synliggöra och beakta hållbar utveckling i sitt arbete och i kursutbudet. Våra arbetsgemenskaper skapar en hållbar framtid tillsammans.

Publicerad 10 februari 2020